Thiết Bị Đo Độ Tro Nhanh Của Than

Thiết Bị Đo Độ Tro Nhanh Của Than

(1 đánh giá)

Bretyby - Gammatech - Anh

12 tháng

The ASH Probe là thiết bị cầm tay cho ra kết quả đo độ tro than của các đống, các xe goòng hoặc toa xe. Nó cho phép người sử dụng xác định độ tro của than một cách nhanh chóng và chính xác chỉ trong 60 giây. Đặc biết thiết bị này không sử dụng nguồn phóng xạ

0966.24.9996

Quý khách hàng có thể xem thông tin chi tiết của sản phẩm tại đây: www.bretbygammatech.com/index.htm

The ASH Probe là thiết b cm tay cho ra kết qu đo đ  tro  than ca các đng, các xe goòng hoc toa xe. Nó cho phép ngưi s dng xác đnh đ tro ca than mt cách nhanh chóng và chính xác ch trong 60 giây. Đc biết thiết b này không s dng ngun phóng x.

ASH Probe đưc s dng hàng ngày  ti hơn 20 nưc trên toàn thế gii. Thiết b này chu đưc khí hu cc lnh ti Siberia, Canada và Cc nóng ti n Đ, Vit Nam, Indonesia, Iran và Châu Phi

Mô t chính

Thiết b Ash Probe gm 2 phn chính: Đu đo và màn hình hin th LCD . Mà hin th va đưc nâng cp đt trong mt hp nh kết hp vi dây đeo và np đưc tháo ri rt d s dng.

Phn mm đã đưc ci thin đ có th đưc cu hình đ phù hp hơn vi các ng dng: chc năng đo trên các toa xe, trên các đng và chc năng xây dng đưng chun.

Đu dò tri qua quá trình nâng cp đã đưc kết hp phn chng sc, nó đưc đt trong mt túi đng có nm.

Kết qu đo tro thu đưc nh cách cm đu dò vào than và màn hin th s cho ra kết qu. Đ tro ca than đc đưc trên màn hình hin th, đ chính xác ca các kết qu đo có ci thin vi thi gian đo. Đ chính xác mong mun là do ngưi s dng la chn trong các gii t 0,25% đến 1% đ tro.


Trong phn chc năng đo trên đng thiết b đưc s dng đ đo các đim trên đng đó. Kết qu đưc lưu gi đến 99 đng so vi 72 đng đi vi phiên bn ASH Probe trưc đây. Đ tro trung bình ca các đim đo trên mt đng cũng đưc hin th trên màn hình.

ng dng ca thiết b ASH probe

Thiết b ASH probe hin đang đưc s dng bi các khách hàng trên thế gii đ xác đnh nhanh giá tr đ tro ca các sn phm sau:

-          Run of mine (ROM) coal

-          Sn phm sch ( c ht nh)

-          Sàng lc than ( khô, PSF ..,)

-          Bùn

-          Sn phm tng hp

-          Sn phm cui cùng ( ví d: đng hn hp tro)

-          Loi b

-          Không biết loi than trưc khi pha trn

-          Phc v cho vic giao nhn than

-          Dùng đ đo trên xe ti hoc toa xe trong vic giao nhn đi vi nhà máy nhit đin nhà máy sn xut xi măng và sn xut thép

Thông s k thut:

Nguyên tc hot đng

S dng tia gammar t nhiên ( không s dng phóng x)

Đin áp s dng

Pin xc 12 V

Thi gian pin

Ln hơn 20 gi làm vic liên tc

Xc pin

110 -240VAC 50-60 Hz đu vào

13.8, 0.3A đu ra

Gii nhit đ máy có th chu đưc

-250C đến 450C

Cân nng ca đu dò

4kg

Kích thưc đu dò

760mm (chiu dài) x 52mm (đưng kính)

Cân nng ca màn hin th (vi np)

4kg

Cân nng màn hin th (không np)

3.5kg

Kích thưc màn hin th (vi np)

310mm x 230mm x 220mm

Kích thưc màn hin th (không np)

310mm x 230mm x160mm

Bàn phím

QWERTY như bàn phím máy tính

Dây cáp ni đu dò vi màn hình

Dài 3m

Đ chính xác

Tt hơn 1% đt đưc

Chính xác ( ngưi s dng có th chn)

0.25%, 0.5%, 0.75%, 1% đ tro

Thi gian đc kết qu

60 giây

S đưng chun có th lưu trong máy

9 đưng chun

Sng kết qu đo trên mt đng

99 kết qu

Sng đng đo

99 đng

Sng kết qu đo trên xe ti

12 kế qu

Sng xe ti đo đưc

60 xe

Hình thc giao tiếp vi máy tính

S dng chương trình Hyper terminal ca window

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Top

   (0)
1
Bạn cần hỗ trợ?