Khuôn đúc mẫu vữa 5x5x5

TATECHCO

Khuôn đúc mẫu vữa bằng thép Kích thước: 5x5x5 Chất liệu: Thép dày Thành dày 9 ly, vách dày 7 ly

Bình luận

Top

   (0)
1
Bạn cần hỗ trợ?